Објављивање “Наредбе која се односи на Јевреје и Цигане”