Priče o životu u predratnoj Srbiji
i Holokaustu za vreme nemačke okupacije

Ester: nastavni materijal i edukativni koncept
namenjen učenicima viših razreda osnovne, i učenicima srednjih škola

  • Nastavni materijal
  • Ilustrovane priče
  • Stvarne ličnosti
  • Bazirano na istorijskoj građi
  • Učenje kroz istraživački rad
  • Učenje na istorijskim lokacijama
  • Mnogo mogućnosti za kreativni rad