Породична фотографија – сцена 6 | ВРЕМЕ: понедељак 2. јун 1941. | МЕСТО: угао ул. Краља Петра и Господар Јевремове, Београд

Антијеврејске мере

До

Прочитано

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

Pismo:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић