Породична фотографија – сцена 6 | ВРЕМЕ: понедељак 2. јун 1941. | МЕСТО: угао ул. Краља Петра и Господар Јевремове, Београд

Антијеврејске мере

Основна информација

Београд је под окупацијом. Немаштина је и грађани се довијају како да набаве храну. Уведене су обимне антијеврејске мере. Јевреји нерадо излазе на улице. Соломон би иначе у ово време био у школи. Кренуо је у пекару ”Соко” која се налази близу зграде Јеврејске општине, али на улици је истакнут знак на немачком језику. На зиду једне од зграда написана је парола.

”Лична карта” илустрације

  • Соломон Демајо.

Општа питања за анализу илустрације

  1. Кога све опажаш на илустрацији? Опиши их. (ликови)
  2. Опиши окружење. (место)
  3. Шта се дешава? (радња/догађај)
  4. У које време? (историјски контекст)

Истраживачки задаци за разумевање илустрације

  1. Како изгледа живот у окупираном Београду у лето 1941. године?
  2. Које антијеврејске мере су донете? Шта је циљ антијеврејских мера?

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

Данас:

Булевар Краља Петра 71 данас

Писмо:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић