Породична фотографија – сцена 1 | ВРЕМЕ: недеља 8. септембар 1940. | МЕСТО: Сајмиште, Београд

Београдски сајам

До

Прочитано

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

Pismo:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић