Porodična fotografija – scena 1 | VREME: nedelja 8. septembar 1940. | MESTO: Sajmište, Beograd

Beogradski sajam

Osnovna informacija

Porodica Demajo posećuje Beogradski sajam, popularno odredište Beograđana. Tetka Vojka snima porodičnu fotografiju.

”Lična karta” ilustracije

 • Samuilo Demajo, zvani Mile, tata. Po zanimanju advokat.
  Rođen je 1898. a roditelji su mu Solomon i Jelena (rođ. Alakalaj) Demajo.
 • Ženi Demajo (rođ. Medina) je Samuilova supruga, mama. Po zanimanju domaćica.
  Rođena je 1901. a roditelji su joj Isak i Flor Medina.
 • Troje njihove dece: Solomon (rođ. 1926), Isak (rođ. 1932) i Jelena koju zovu Rejna (rođ. 1937).
 • Tetka Vojka, mlađa sestra Samuilova. Rođena je 1903.
 • Vesna, kćerka tetke Vojke.

Opšta pitanja za analizu ilustracije

 1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
 2. Opiši okruženje. (mesto)
 3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
 4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

 1. Istraži šta za privredni razvoj i modernizaciju predratnog Beograda predstavlja ovo mesto?
 2. Na osnovu onoga što ste naučili na časovima istorije priseti se koji su se bitni događaji odigrali u Jugoslaviji i svetu u ovo vreme.

Lokacija:

Istorijske fotografije i drugi materijali

porodica Demajo na sajmu

Danas:

Staro sajmište danas

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Tekst i scenario: Miško Stanišić
Ilustracije: Ivan Stojanović – Fiki
Istraživač i konsultant: dr Čedomila Marinković