Породична фотографија – сцена 4 | ВРЕМЕ: недеља 27. март 1941. | МЕСТО: Јеврејско женско друштво и болница у ул. Високог Стевана 2, Београд

Демонстрације

До

Прочитано

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

демонстрације 27. марта 1941. у Београду

Pismo:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић