Породична фотографија – сцена 4 | ВРЕМЕ: недеља 27. март 1941. | МЕСТО: Јеврејско женско друштво и болница у улици Високог Стевана 2, Београд

Демонстрације

Основна информација

Рано је јутро. Рејна је болесна, кашље и има температуру. Мама и бака је воде код доктора.

”Лична карта” илустрације

  • Мама, Жени, која носи Рејну.
  • Бака, Јелена Демајо.

Општа питања за анализу илустрације

  1. Кога све опажаш на илустрацији? Опиши их. (ликови)
  2. Опиши окружење. (место)
  3. Шта се дешава? (радња/догађај)
  4. У које време? (историјски контекст)

Истраживачки задаци за разумевање илустрације

  1. Због чега је Југославија приступила Тројном пакту?
  2. Пронађи на интернету ”Политику” од 27. и 28. марта 1941.
    Које су најважније вести?

Локација:

Историјске фотографије и други материјали

демонстрације 27. марта 1941. у Београду

Данас:

Улица Високог Стевана 2 данас

Писмо:

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Текст и сценарио: Мишко Станишић
Илустрације: Иван Стојановић – Фики
Истраживач и консултант: др Чедомила Маринковић