Edukativnu metodologiju i materijale Ester osmislo je i realizovao Teraforming

www.ester.rs

Izdavač: Terraforming
Za izdavača: Miško Stanišić

© Terraforming 2016
www.terraforming.org

Hvala…

Hvala Istorijskom arhivu Beograda i partnerima na projektu Eskalacija u Holokaust u okviru kojeg je razvijena ideja za nastavne materijale Ester, i bez čije pomoći i angažmana ne bi uspeli da je realizujemo.

Zahvaljujemo se:

  • Dr Čedomili Marinković koja je kao glavni istraživač i konsultant pri kreiranju novela „Crveni automobil“, „Cipele za trčanje“ i „Porodična fotografija“ dala ogroman doprinos ovom radu;
  • Značajnu pomoć istraživačkom radu dr Čedomile Marinković dali su Joel Fišer, Teo Kovač i Brane Popović, kao i Jevrejski istorijski muzej u Beogradu, na čemo se toplo zahvaljujemo;
  • Kolegama iz Istorijskog arhiva Beograda, a posebno arhivistima Tijani Kovčić, Vladimiru Mijatoviću, Jeleni Nikolić, i direktoru Draganu Gačiću;
  • Kolegama Nikoli Radiću Lucatiju i dr Milovanu Pisariju;
  • Marijanu Dakiću iz Istorijskog arhiva u Pančevu;
  • Našim ilustratorima veliko hvala za sve neprospavane noći, duge sate, kreativnost i veštinu koje su uložili u stvaranje fantastičnih umetničkih dela za naše nastavne materijale;
  • Timu programa ”Words into Action to Combat Antisemitism” OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR);
  • Profesorki dr Dinke Hondius sa Slobodnog univerziteta u Amsterdamu, i profesorki dr Evelin Hans se toplo zahvaljujemo na savetima;
  • Posebno hvala profesoru dr Dojlu Steviku sa Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Južnoj Karolini, na podršci i pomoći;

Projekat je realizovan u okviru programa ”Words into Action to Combat Antisemitism”
OEBS Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (OSCE/ODIHR).