ЧОВЕК НА МЕСТУ

Сви ви дођите да се пољубимо,
тамо где је у срцу топло,
тамо где се испуњавају снови,
тамо где је све у музици и песми,
онамо где нико није жедан и гладан.

RROM PO THAN

Savorra tumen aven te čumidamen,
okoring kaj si ’ilesko tatipe.
Okoring kaj pherdonpe e sune,
okoring kaj si o bašalipe tho đilabipe,
kote kaj naj bokhalipe.

(Одломак из песме)
Рајко Јовановић