Iz kasa u galop | Pasostar ando prastape

Edukativna grafička novela o životu Roma pre Drugog svetskog rata, romskoj tradiciji i kulturi i stradanju Roma za vreme fašističke okupacije.