ILJE, ILJE

Ilje, ilje, potroših hiljade,
i stotine kao sitnu plevu.
Gde potroših? Sve na snahu dadoh!
I još više štedeću i daću,
Bog će dati, pa će dobra biti.

ILJE, ILJE

Ilje, ilje, sa haljem e milje,
pal e šela sar e hurdi pleva.
Kaj haljem len? Sa pe bori dem len!
Maj therava, thaj pe pori dava,
o Del dela, thaj lačhe avela.

(Odlomak iz pesme)
Romska narodna poezija, svatovske pesme.
Pesma zapisana od Draginje Jovanović, rođ. 1901. u Manđelosu (Srem). Živela je u Sremskoj Mitrovici.