NIJE SADA KO ŠTO NEKAD BEŠE

Nije sada ko što nekad beše:
Kad po kafanama lutasmo,
kad pismo vino crveno,
kad lepe žene ljubismo.

Nije sada ko što nekad beše:
Kad zorom ranismo,
po selima gatasmo,
kada novac imasmo.
Nije sada ko što nekad beše.

NAJ AKANA SAR KAJ SAS

Naj akana, sar kaj sas,
pe birturja te phiros,
šudri molu te men pjas,
šukar rromnjen čumidas.

Naj akana, sar kaj sas,
pe deharin te uštas,
pe love te drabaras,
bare love te vazdas.

Romska narodna poezija, Porodične pesme.
Pesma zapisana od Ruže Dimić, rođ. Fan, 1917. u Žablju. 1935. udata u Gospođince, umrla u Novom Sadu 1979.