КИША НА ДЛАНУ

Дођи и ова тебе чека ноћ,
заћути јауком, то пуца бол,
И никоме, баш никоме не реци,
Немој рећи о љубави.

AVAS VARESAVE BRŠENDESA PE PALMA

Thaj vi pe kdaje rjat av mande
Te ačes rudimava, te na mothos,
Na motho khanikaske, na phen,
Na motho sar me kamavtu.

Гордана Ђурић
(Одломак из песме)