ПРОЦВЕТАЛА БЕЛА ДУЊА

Процветала, процветала бела дуња,
Нек ти буде, оче, сретна трговина,
Јер тргова, истргова јутром на пијаци,
Истргова на пијаци и коњском вашару.

CVETOSARDA E GUNJICA PARNI

Cvetosarda, cvetosarda e gunjica parni,
t’ al bahtali, t’al bahtali, dade, ćiri arli,
kaj ćerdanla, kaj ćerdanla zorasa pijaco,
kaj ćerdanla, kaj ćerdanla po grastano foro.

(Одломак из песме)
Ромска народна песма.