ЕВО СТИГЛИ СМО

Ево стигли смо на црвеним коњима
стигли смо ниоткуда,
одлазимо не знамо где.
Дошли смо на земљу свачију,
дошли са душом ромском,
душом искреном и разиграном,
душа која живи у онима
што душу рађају,
душа за душу искрену.
Добре душе ромске су бесмртне,
зле душе умиру дуго.

AK AVALIM

Ak avilam pe lole grasta
avilam nidžanav katar,
dža nidžanav kaj.
Avilam pi phuv averesi,
avilam romane djesa,
dji kaj si but lačho barvalo,
o dji kaj si ande sa e manuša,
save o dji bijanen,
o dji djesa ćerdo.
Lačho romano dji nimerol,
bilačho dji merol lungo.

(Одломак из песме)
Баја Саитовић – Лукин