ВАТРА

Окупљаш нас будношћу пламена,
Везујеш сродством крви.
Поруком живота огледаш се у жижи погледа,
Црвеним сјајем пламтиш на лицима.
Чежња си за продужењем сунчевог трајања.

JAG

Ćides amen će džungarimasa
Phandes ratese phralimasa.
Ande jakih mothos amenđe ćo
Džuvdipe
E khamesko trajo akhare

(Одломак из песме)
Мирослав Михајловић