VATRA

Okupljaš nas budnošću plamena,
Vezuješ srodstvom krvi.
Porukom života ogledaš se u žiži pogleda,
Crvenim sjajem plamtiš na licima.
Čežnja si za produženjem sunčevog trajanja.

JAG

Ćides amen će džungarimasa
Phandes ratese phralimasa.
Ande jakih mothos amenđe ćo
Džuvdipe
E khamesko trajo akhare

(Odlomak iz pesme)
Miroslav Mihajlović