УСПАВАНКА II

Спавај, спавај, птиче мало!
Спавај, чедо, тихим сном,
ти си славуј срцу мом!
Крај колевке бдет ће мати,
све док зора не позлати.
Крило сунца, твоје гнездо,
спавај, спавај сретна звездо!

SOVLJARNI II

Sov, sov, čirikljorrije ciknije!
Sov, guglije, poloće suneja,
tu san slavujo ileske mungrosko!
Paše ljuljarni či sovela ći dej,
džikaj e detharin či sunakavola.
Phak e khamesko, ćiro korbano,
sov, sov bahtali čerajino!

Извор: Маја и Рајко Јовановић

Легенда – Тајна седме ноћи –

На двору краљице Кашали, живело се као на сваком двору. Свита је стално у покрету, а њене пратиље, добре виле суђаје имају пуне руке посла. Двор као двор, раскош небројаних одаја, лепршање музике уз тихи, притајени жубор небројаних водоскока. Богатство ризница окићено латицама и перјем чаробних боја. Али тај двор ипак није као сваки други двор. На њему живе само жене. То је једини двор где само краљица седи за разбојем и тка.
Ромкиње, припаднице прастарог народа и данас чувају своја стара веровања. У њима и данас краљица Кашали на свом двору ’’тка кошуљу добре среће’’ за свако рођено ромско дете. У великом послу потраге за срећом и одређивањем судбине детета њој помажу њене пратиље суђаје.
Седми дан после порођаја суђаје крећу ка одређивању судбине рођеног детета. Мајка не сме да спава те ноћи ’’да срећа детета не би заспала’’. Да су све Ромкиње остале одане и верне вери промајки, Роми би одавно на путу ка срећи застали. Можда би то било на пола пута звездама окованог друма, овако…
Но, као и друге жене, и Ромкиње су само жене. Живећи на просторима разних сусретања примале су постојећу веру и заборавиле ’’правило седме ноћи по порођају’’. Ако нека успе да га испуни, срећа њеног потомства је у сигурним рукама краљице Кашали и њених суђаја. За такву децу чије мајке поштују веру помајки осигурана је срећа постојања. Она сигурно неће умрети од болести, урока, или глади. Неко ће их заиста волети и биће лепи и срећни. Богатство са тим нема везе, то није у рукама краљице Кашали, а ни Ромкиња.
Важно је живети, бити срећан, са тим богатство нема везе. Моћна је Кашали… Она и суђаје саме саграде дворац гигантске птице Чарани, која прогута ватру сваких 999 година, а онда се поново рађа из пепела. Ромкиње тврде да Кашали и суђаје тај дворац опет саме подигну и тако чувају птицу Чарани, јер је она Ромкињама потребна због ватре која не сме да се гаси…