СРЕЋНИ ПУТ

Срећни путу
носим те као ожиљак,
носим те
на голим леђима,
носим тe
немам те коме оставити.
Ноћ се спрема
где ћу преспавати?

BAHTALO DROM

Bahtaleja droma
inđaravtu sar ran,
Inđaravtu
pe nanđe zeja,
Inđaravtu
naj kaske te ačhavavtu.
Rjat avel
kaj mukavama sovimasa?

(Одломак из песме)
Трифун Димић, Сутра ћу на пут.