SREĆNI PUT

Srećni putu
nosim te kao ožiljak,
nosim te
na golim leđima,
nosim te
nemam te kome ostaviti.
Noć se sprema
gde ću prespavati?

BAHTALO DROM

Bahtaleja droma
inđaravtu sar ran,
Inđaravtu
pe nanđe zeja,
Inđaravtu
naj kaske te ačhavavtu.
Rjat avel
kaj mukavama sovimasa?

(Odlomak iz pesme)
Trifun Dimić, Sutra ću na put.