ПРОШЛЕ НОЋИ ЈА НЕ СПАВАХ

Видећете са пролећа,
добра коња, кола добра,
и пружићу руке свету,
бићу момак и господин
с четир коња на вашару.

SORRO RJAT ME ČI SUTEMU

Maj dikhlema marcineju,
lašjo vurdon lašjo graso,
saj lumnjasa šaj das vasu,
de raj Devla ke sim šljavo,
štar bogonen me tradavu.

(Одломак из песме)
Ромска народна поезија, Породичне песме.
Песма записана од Руже Стојков, рођ. 1936. године, у Новом Милошеву.