ПОМОЋ

Узалуд је да скидам кожу своју,
да се свилом оденем,
јер распала се нутрина моја
и тело моје стеже ме
као мало гнездо
своје многобројне птиће.

LOĆARIPE

Ivja si te korkore mandar fuljarav morćhi
te furjavavma čeželunimasa,
te avav hhavno nevipe,
kaj rispisajlo andralipe mungrro
thaj mas mungrro ćićidelma
sar cikno kujbo
pire butimaske čiriklja.

(Одломак из песме)
Трифун Димић, Сутра ћу на пут.