POMOĆ

Uzalud je da skidam kožu svoju,
da se svilom odenem,
jer raspala se nutrina moja
i telo moje steže me
kao malo gnezdo
svoje mnogobrojne ptiće.

LOĆARIPE

Ivja si te korkore mandar fuljarav morćhi
te furjavavma čeželunimasa,
te avav hhavno nevipe,
kaj rispisajlo andralipe mungrro
thaj mas mungrro ćićidelma
sar cikno kujbo
pire butimaske čiriklja.

(Odlomak iz pesme)
Trifun Dimić, Sutra ću na put.