PRED PUT

Ne šalji me na izvore mila mati,
tamo me čekaju razbojnici, skriveni u svojim zasedama.
Ne spremaj me na put mila mati,
tamo me čeka noć bez nade, mrak očiju nema.
Do grada dug je put, tamo nikad neću stići.

ANGLO DROM

Na bičhalma pe paja dejo mungrrije,
kote ažućarenma marimatarja garade pire garavimasa.
Na lačharma po drom dejo mungrrije,
kote ažućarelma rjat bi ođako tunjariko či dićhel jakhenca.
Džiko foro lungo si drom, kote nisar č i aresava.

Trifun Dimić, Sutra ću na put.