ОДЛАЗАК БРАТА ЈАКАЛА

У белом си, као у пени облака.
Видиш ли себе, Јакале.
У црноме си, као на свечаности.

Видиш ли себе, Јакале.
У топломе си, као у дуњама.

Осећаш ли себе, Јакале.
Никад ниси имао тако жуту гитару,
Тако звонке жице, тако нежне прсте.
Далек је пут…

DZAPE E PHRALESKO JAKALESKO

Ano parno san, sar ane spume bolutese.
Dikhe li tut, Jakali.
Ano kalo san, sar ani festa.

Dikhe li tut, Jakali.
Ano tato san, sar ane gutuja.

Aćare li tut, Jakali.
Nisar najsa tut gija galbeno gitara,
Gija krlone teljora, gija kovle naja.
Dur si o drom…

(Одломак из песме)
Слободан Берберски
Превод на ромски/Pi romani čhib nakada: Kadrija Šainovi-Lika