ODLAZAK BRATA JAKALA

U belom si, kao u peni oblaka.
Vidiš li sebe, Jakale.
U crnome si, kao na svečanosti.

Vidiš li sebe, Jakale.
U toplome si, kao u dunjama.

Osećaš li sebe, Jakale.
Nikad nisi imao tako žutu gitaru,
Tako zvonke žice, tako nežne prste.
Dalek je put…

DZAPE E PHRALESKO JAKALESKO

Ano parno san, sar ane spume bolutese.
Dikhe li tut, Jakali.
Ano kalo san, sar ani festa.

Dikhe li tut, Jakali.
Ano tato san, sar ane gutuja.

Aćare li tut, Jakali.
Nisar najsa tut gija galbeno gitara,
Gija krlone teljora, gija kovle naja.
Dur si o drom…

(Odlomak iz pesme)
Slobodan Berberski
Prevod na romski/Pi romani čhib nakada: Kadrija Šainovi-Lika