ĐELEM ĐELEM

Išao sam, išao dugim putevima,
sretao srećne Rome.
Ej Romi,
odakle vi dolazite,
sa čergama, gladnom decom.
Imao sam i ja veliku familiju,
ubila je crna legija.
Sve njih je preklala, i ljude i žene,
među njima i malu decu.

ĐELEM ĐELEM

Đelem, đelem lungone dromenca,
maladilem bahtale Rromenca.
A Rromalen,
katartumen aven,
e cahrenca, bokhale čhavorrenca.
Sas vi man bari familija,
mudardala e kali legija.
Sa len čhinda, vi rromen vi rromenjen,
maškar lende vi cikne čhavorren.

(Odlomak iz pesme)
Tekst i kompozicija: Žarko Jovanović Jagdino