LEPO ŽIVE U BAČKOJ ROMI

Lepo žive u Bačkoj Romi
a sremski su na drum proterani.
Ogroman si, svirepi logoru,
nesretan si koliko si velik.
Crnu, Bože, otvori kapiju
da ja vidim svoju familiju.
Teraše nas iz tog Molovina,
Molovina gde živesmo lepo.
Sve skupiše, nas i naše žene,
sitnu decu, gladnu među nama.

ALA TRAJIN E BAČKAĆE RROMA

Ala trajin e bačkaće Rroma,
pal sremošće mudarde pe droma.
Logorina ala san tu baro,
kozom baro gaći bibahtalo.
Putar Devla, ći kali kapija,
te me dikhav mungri familija.
Inđarde men andar Molovino,
Molovino, kaj sas trajo fino.
Sa ćidepe ve rroma ve rromnja,
maškar lende ve cikne čhavorra.

Romska narodna poezija, Pesme iz NOB-a 1941-1945.
Pesma zapisana od Dragog (Draga) Jovanović-Levak, rođ. 1950 u Zrenjaninu, bez stalnog prebivališta, muzičar, svira bas prim.