ZAJEDNIČKA PESMA

Ja sam živ,
e hej,
i uzvisujem se
do zvezdanog svoda.
I plaćam slobodu
i ponos
kao niko pre mene
i kao što posle mene
niko platiti neće.

ĆIDIMASKI ĐILI

Me sem džudo,
e hej,
thaj barjaravma
džiko čerajengo opralipe.
Thaj mungrro tromalipe poćinav
thaj zor,
sar khonik majsig mandar
thaj sargo so pala mande
khonik či poćinela.

(Odlomak iz pesme)
Trifun Dimić, Sutra ću na put.