ILUSTRACIJA 18: Pod ustaškom čizmom | VREME: NAPISATI | MESTO: Molovin

Snovi ostaše na krhkim granama,
nošeni i biveni vetrom,
drugima na dohvat ruke.
Slade se našim delićem sreće.
Drugi da ih ubiraju i slatko snivaju.
Šume ostadoše večno napuštene kuće,
a potoci, sestre naše,
večni svedoci tuge naše.

Violina tužno jeca u sjajnoj noći,
noseći zvuk u daljini bez povratka.
Ja, bosim nogama po travi,
osećam žar i led mokroga tla.
Srećna i tužna u isto vreme,
na plećima nejakim nosim teško breme.
Ostadoše staze da pričaju priče svoje,
a nove će, sudbinu da nam kroje.

***

Sune ačhile pe šuće krjandže,
inđarde thaj marde balvaljava,
avrenđe talo vast inzarrde.
Gugljarenpe amare bahtaće kotoreja.
Aver kušel len thaj gugle sunin len.
Voša ačhile bivrjamaće mekle ćhera,
e dojrava, pheja amare,
bivrjamaće plaina amare pharimasko.

Lauta pharimava rovel ande rošali jrat,
inđarel muzika ando duripe bi irimasko.
Me, purranđe čhangenca pe čar,
haćarav skintija tho paho šudre phuvjako.
Bahtali thaj tristo ande jekh vrjama,
pe čišle dume inćarav pharipe baro.
Ačhile e prrće te mothon peski paramiča,
e neve, amenđe nevi stađi khuvena.

***

(Odlomak)
Maja Jovanović

ILUSTRACIJA 19: Ustaše u Molovinu | VREME: Jul 1942. | MESTO: Molovin

Išao sam, išao dugim putevima,
sretao srećne Rome.
Ej Romi,
odakle vi dolazite,
sa čergama, gladnom decom.
Imao sam i ja veliku familiju,
ubila je crna legija.
Sve njih je preklala, i ljude i žene,
među njima i malu decu.

***

Đelem, đelem lungone dromenca,
maladilem bahtale Rromenca.
A Rromalen,
katartumen aven,
e cahrenca, bokhale čhavorrenca.
Sas vi man bari familija,
mudardala e kali legija.
Sa len čhinda, vi rromen vi rromenjen,
maškar lende vi cikne čhavorren.

***

(Odlomak)
Tekst i kompozicija: Žarko Jovanović Jagdino

SCENA 20: Iz kasa u galop | VREME: NAPISATI | MESTO: Molovin

Beše jedno vreme,
Beše jedan narod.
Vodila ga pesma
Nosio ga vetar.
Ostao je pesak.
Glas sudbine moje.

***

Jekhdata sas verasavi vrjama,
Sas jekh manušali ćidimata.
Crdelasla đili
Balvai inđarelasla.
Ačhilo hurdipe
Krlo kolestar so avela manca.

***

(Odlomak)
Predrag Jovičić