Шта је Естер?

Естер је наставни материјал чији најважнији део представља колекција драматизованих прича у форми графичких новела о животима и страдању наших суграђана који су убијени у Јеврејском логору Земун (Judenlager Semlin) на Сајмишту код Београда почетком 1942. године. Пратећи приче из перспективе деце, ми упознајемо њихове породице, живот пре рата, и страдања за време окупације и током Холокауста. Базиране на стварним историјским догађајима и личностима, приче се ослањају се на архивску документацију, фотографије, сведочанства и другу историјску грађу.

Наставни материјал је намењен ученицима виших разреда основних, и ученицима средњих школа.

Под руководством стручног тима у којем су учествовали домаћи и страни стручњаци, креиране су, драматизоване и илустроване приче, имајући на уму два основна циља: држати се историјских чињеница, и створити квалитетан наставни материјал.

© Terraforming 2016
www.terraforming.org