Šta je Ester?

Ester je nastavni materijal čiji najvažniji deo predstavlja kolekcija dramatizovanih priča u formi grafičkih novela o životima i stradanju naših sugrađana koji su ubijeni u Jevrejskom logoru Zemun (Judenlager Semlin) na Sajmištu kod Beograda početkom 1942. godine. Prateći priče iz perspektive dece, mi upoznajemo njihove porodice, život pre rata, i stradanja za vreme okupacije i tokom Holokausta. Bazirane na stvarnim istorijskim događajima i ličnostima, priče se oslanjaju se na arhivsku dokumentaciju, fotografije, svedočanstva i drugu istorijsku građu.

Nastavni materijal je namenjen učenicima viših razreda osnovnih, i učenicima srednjih škola.

Pod rukovodstvom stručnog tima u kojem su učestvovali domaći i strani stručnjaci, kreirane su, dramatizovane i ilustrovane priče, imajući na umu dva osnovna cilja: držati se istorijskih činjenica, i stvoriti kvalitetan nastavni materijal.

© Terraforming 2016
www.terraforming.org