Cipele za trčanje: Za Nastavnike

Novela je takođe dostupna kao PDF i PowerPoint prezentacija

Scene 1: Prodavnica Ofner i sin

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje
  1. Zašto je datum kojim počinje naša priča, 9. novembar 1938, značajan? Šta se tada desilo?
  2. Zbog čega se taj dan danas obeležava kao Dan borbe protiv fašizma i antisemitizma?
  3. Iskoristi Nastavni materijal za borbu protiv antisemitizma, druga sveska ”Holokaust”.
  4. Istraži na internet stranici ”Učionica istorije”.

Mapa

Scene 2: Venčanje u sinagogi

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 3: Trka u školskom dvorištu

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 4: Na bentu kraj Tamiša

Istorijski materijali

Istorijske fotografije

Mapa

Video

Scene 5: Kod strica Jovana u Beogradu

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 6: Bombardovanje Beograda

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 7: Povratak u Pančevo

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 8: Dani smrti

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 9: Pljačka i teror

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 10: Deportacija preko Dunava

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 11: U okupiranom Beogradu

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 12: Odlazak na Sajmište

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa

Scene 13: Poslednja trka (Dušegupka)

Istorijski materijali

Istorijske fotografije
Danas

Mapa