Tekst Novele

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

Beogradski sajam

Osnovna informacija

Porodica Demajo posećuje Beogradski sajam, popularno odredište Beograđana. Tetka Vojka snima porodičnu fotografiju.

”Lična karta” ilustracije

 • Samuilo Demajo, zvani Mile, tata. Po zanimanju advokat.
  Rođen je 1898. a roditelji su mu Solomon i Jelena (rođ. Alakalaj) Demajo.
 • Ženi Demajo (rođ. Medina) je Samuilova supruga, mama. Po zanimanju domaćica.
  Rođena je 1901. a roditelji su joj Isak i Flor Medina.
 • Troje njihove dece: Solomon (rođ. 1926), Isak (rođ. 1932) i Jelena koju zovu Rejna (rođ. 1937).
 • Tetka Vojka, mlađa sestra Samuilova. Rođena je 1903.
 • Vesna, kćerka tetke Vojke.

Šabat

Osnovna informacija

Kod svoje kuće porodica Demajo obeležava Šabat sa gostima i prijateljima.

”Lična karta” ilustracije

 • Samuilo Demajo sa leptir mašnom.
 • Pored Samuila su deca Solomon i Isak.
 • Isaka po glavi mazi mama, Ženi Demajo.
 • Rejna je na uglu stola pored harminikaša.
 • Članovi sastava Miki Džez: pijanista Robert, saksofonista Joška i harmonikaš Moni.
 • Tetka Vojka stoji pored pijaniste.
 • Pored Samuila sedi Bogoljub Lunginović, a iznad je Bogoljubova supruga Lenka koja drži njihovu kćerku Sonju. Lenka je rođaka Demajovih.
 • Pored Bogoljuba je Bukica Demajo, Lenkina majka.
 • Bukicu grli Vesna, kćerka tetke Vojke.
 • Dva muškarca su austrijski Jevreji, izbeglice u prolazu kroz Beograd.
 • Na dnu stola sedi Jelena Demajo, Samuilova majka, i Solomonova, Isakova i Rejnina baka.

Purimski bal

Osnovna informacija

U svečanoj sali Jevrejske opštine u Beogradu traje Purimski bal.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Tetka Vojka fotografiše.
 • Deca SolomonIsakRejna i Vesna, Vojkina kćerka, su maskirani.
 • Mama i tata, Ženi i Samuilo Demajo, plešu.

Demonstracije

Osnovna informacija

Rano je jutro. Rejna je bolesna, kašlje i ima temperaturu. Mama i baka je vode kod doktora.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Mama, Ženi, koja nosi Rejnu.
 • Baka, Jelena Demajo.

Susret sa bombardovanim Beogradom

Osnovna informacija

Zabrinuti zbog mogućeg napada Nemačke na Jugoslaviju Demajovi se sklanjaju iz Beograda na imanje u Šapcu. Počinje rat. Nakon par dana Demajovi odličuju da se vrate u Beograd.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Mama i tata, Ženi i Samuilo Demajo.
 • Deca SolomonIsak i Rejna.

Antijevrejske mere

Osnovna informacija

Beograd je pod okupacijom. Nemaština je i građani se dovijaju kako da nabave hranu. Uvedene su obimne antijevrejske mere. Jevreji nerado izlaze na ulice. Solomon bi inače u ovo vreme bio u školi. Krenuo je u pekaru ”Soko” koja se nalazi blizu zgrade Jevrejske opštine, ali na ulici je istaknut znak na nemačkom jeziku. Na zidu jedne od zgrada napisana je parola.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Solomon Demajo.

Marš folksdojčera

Osnovna informacija

Na Terazijama je obešeno nekoliko rodoljuba. Na zgradama su nemačke parole i posvuda je istaknut znak ”V”. Izdat je ”Apel srpskom narodu”. Solomon viri iza okupljenih ljudi i posmatra kako foksdojčeri marširaju Terazijama. Na tramvaju je natpis na nemačkom jeziku.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Solomon Demajo

Šabat u okupiranom Beogradu

Osnovna informacija

Kod svoje kuće porodica Demajo obeležava Šabat. Mama vrši obrednu molitvu. Pogođeni antijevrejskim merama, da bi preživeli, Demajovi su prinuđeni da prodaju stvari iz kuće da kupe hranu. Nekih predmeta nema jer je u okviru antijevrejskih mera Jevrejima zabranjeno da ih poseduju.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Mama Ženi Demajo.
  Deca Solomon, Isak i Rejna.
  Baka Jelena Demajo.
  Rođaka Lenka Lunginović i njena beba Sonja.
  Rođaka Bukica Demajo, Lenkina mama.

Odlazak iz stana

Osnovna informacija

Stiglo je naređenje da se svi Jevreji jave policiji radi slanja u logor. Naređeno je da svi spakuju određenu količinu odeće, da stan dobro zaključaju, a da uz ključ na ceduljicu napišu tačnu adresu stana, pa da ključ predaju policiji. Napolju je veoma hladno.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Mama Ženi Demajo.
 • Baka Jelena Demajo.
 • Deca SolomonIsak i Rejna.

U logoru na Sajmištu

Osnovna informacija

Nemci sprovode Jevreje u logor preko privremenog pontonskog mosta izgrađenog pored porušenog mosta Kralja Aleksandra. U logoru, Rejnu koja je bolesna i ima temperaturu uzima Hilda Dajč i odnosi u ambulantu. Porodica Demajo se nalazi na istom mestu gde je nastala porodična fotografija.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Mama Ženi Demajo.
 • Baka Jelena Demajo.
 • Deca SolomonIsak i Rejna.
 • Hilda Dajč.

Prijava žrtava

Osnovna informacija

Rat je preživela tetka Vojka. Ona komisiji prijavljuje smrt svog brata i članova njegove porodice. Ove prijave su sačuvane u Istorijskom arhivu Beograda.

 

”Lična karta” ilustracije

 • Tetka Vojka.