Arhivisti i zaboravljene kutije: Za Nastavnike

Novela je takođe dostupna u PDF formatu

”Arhivisti i zaboravljene kutije” je kratka grafička novela koja služi kao uvod u ostale priče iz zbirke ”Ester”.

U ovoj kratkoj i jednostavnoj priči, Holandski ilustrator Gabrijel Kausbruk je kroz nekoliko crteža rađenim njemu svojevrsnim grafičkim jezikom predstavio svoju viziju predratnog Beograda i života Jevreja u Srbiji u to vreme. Ove ilustracije nam dokazuju da je Holokaust jedno opšte, evropsko, univerzalno istorijsko iskustvo, koje je Gabrijel upoznao pre svega kroz priče o stradanjima holandskih Jevreja, kao i kroz iskustva kroz koje je i njegova porodica prošla za vreme Holokausta. Tako je jednom holandskom ilustratoru, koji je u Beogradu bio samo jednom, priča o Holokaustu u Srbiji bila sasvim bliska, poznata i razumljiva, da nije oklevao ni časa da se upusti u njeno ilustrovanje. Očigledno, učeći o Holokaustu u Srbiji, bolje razumemo i stradanja Jevreja i drugih žrtava nacizma i u drugim zemljama u Evropi.

S druge strane, kao i druge priče u zbirci ”Ester”, i ova se oslanja na istinite događaje. Arhivisti Istorijskog arhiva Beograda zaista jesu pronašli ”zaboravljene kutije”, i inspirisani dokumentacionom građom koju su pronašli – kao da zaista jesu čuli glasove beogradskih Jevreja u depou arhiva kako im pričaju svoje priče nakon, sada već 75 godina – Istorijski arhiv Beograda je započeo obiman posao na povezivanju podataka i dokumenata iz različitih arhivskih fondova u jednu novu, savremenu bazu podataka o jevrejskim žrtvama stradalim u logoru na Sajmištu. Na taj način, zahvaljujući entuzijazmu i inspiraciji arhivista, i zbirka ”Ester” je ugledala svetlo dana.

Da li se oni stvarno zovu Jeca, Vlada i Tijana (a možda se baš tako zovu?) nije ni važno. Ono što je sigurno je da je rad arhivista i istoričara ne samo izuzetno zanimljiv i uzbudljiv, nego i plemenit i veoma bitan – jer na kraju krajeva, svojim radom oni su poslednji koji se bore da nacistički plan o uništenju svih tragova o postojanju Jevreja nikada ne uspe, i koji čuvaju neku devojčicu, koja se možda zaista zove Ester, od večnog zaborava.

Miško Stanišić

Autor

Gabriel Kausbruk

Ilustrator

Scene 1: Jednog dana u Istorijskom arhivu Beograda

Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje
 1. Obrazloži zašto su arhivisti odlučili da ”moraju nešto da učine” i šta ih je inspirisalo da započnu taj veliki posao?
 2. Istraži šta je to ”istorijski arhiv” i čime se on bavi? Pronađi na internetu koji sve istorijski arhivi postoje u Srbiji? Postoji li u tvom mestu?
 3. Istraži šta rade arhivisti? Koji su njihovi glavni zadaci? Istraži kako izgleda svakodnevni rad u jednom istorijskom arhivu.
 4. Čime se bave istoričari? Istraži kako se odvija proces jednog istorijskog istraživanja, odnosno, kako istoričari istražuju istoriju.
 5. Pripremi prezentaciju o radu arhivista i istoričara (može i u grupi). Napravi kratak intervju sa nekim istoričarem i sa nekim arhivistom (intervju napravi putem elektronske pošte, telefonski, ili ako postoji mogućnost – poseti ih na njihovom radnom mestu). Istraži šta je njih inpirisalo da izaberu svoju profesiju i šta je, po njihovom mišljenju, najbolje a šta najteže kada si istoričar ili arhivista? Donesi sopstvene zaključke i navedi tri stvari koje su najzanimljivije u poslu istoričara i arhiviste. (sugestija: predstavi svoju prezentaciju razredu govoreći u prvom licu – kao da si ti istoričar, ili arhivista.)
 6. Opiši šta se dogodilo u logoru na Sajmištu? Zbog čega je Sajmište simbol uniptenja Jevreja u Srbiji?
 7. Na ilustracijama se vidi poznata knjižara izdavačko knjižarskog preduzeća Geca Kon. Istraži ko je bio Geca Kon. Navedi 3 primera knjiga za decu i omladinu koje je izdalo njegovo izdavačko preduzeće. Pronađi gde se u Beogradu nalazila knjižara Gece Kona. Istraži šta se danas nalazi na tom mestu.
 8. Na jednoj od ilustracija se vidi jedna lepa građevina sa dve kupole, koja podseća na crkvu. Istraži kakva je to građevina. Gde se ona tačno nalazila u Beogradu i da li postoji i danas? Istraži šta se dogodilo i šta se danas na tom mestu nalazi.
 9. Na jednoj od ilustracija se vidi muzički orkestar. Istraži koji su najpoznatiji tipični jevrejski muzički stilovi u svetu i kod nas. Pronađi na internetu nekoliko video snimaka primera jevrejske muzike.
 10. Na jednoj od ilustracija vide se različite nacističke knjige, plakati i fotografije. Između ostalog, tu je i knjiga koju je napisao Adolf Hitler. Istraži koja je to knjiga, kada je napisana, i kakvu ideologiju je u toj knjizi Hitler propagirao. Šta je to rasizam? Šta je antisemitizam? Obrazloži svojim rečima zbog čega su rasizam, kao i svi drugi oblici ksenofobije, uključujući i antisemitizam, opasni i u suprotnosti sa demokratskim i civilizacijskim vrednostima koje danas poštujemo.
 11. Na istoj ilustraciji se vidi i žuta traka. Objasni ko je bio prisiljen da nosi žutu traku oko ruke i zašto?

Scene 2: Jednom