Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

  1. Zašto je datum kojim počinje naša priča, 9. novembar 1938, značajan? Šta se tada desilo?
  2. Zbog čega se taj dan danas obeležava kao Dan borbe protiv fašizma i antisemitizma?
  3. Iskoristi Nastavni materijal za borbu protiv antisemitizma, druga sveska ”Holokaust”.
  4. Istraži na internet stranici ”Učionica istorije”.