Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

 1. Zašto se 8. decembar smatra jednim od ključnih datuma kada govorimo o Holokaustu na prostoru nemačke okupacione oblasti u Srbiji?
 2. Istraži šta se prethodno dogodilo sa većinom jevrejskih muškaraca na prostoru Srbije?
 3. Navedi šta je okupator naredio da Jevreji mogu poneti sa sobom prilikom prijave u dvorištu Specijalne policije u ul. Džordža Vašingtona.
 4. Zaključi zašto su Nemci tražili da Jevreji ”dobro zaključaju stanove” i zašto im je bilo naređeno da predaju ključeve? Istraži šta je bilo posle sa imovinom Jevreja?
 5. Istraži šta se danas nalazi na mestu gde je nekada bila Specijalna policija za Jevreje?
 6. Istraži kada i kako je srušen most Kralja Aleksandra?
 7. Objasni zašto je Aleksandar ostavio svoj crveni automobil Bogdanu?
 8. Jedan drugi događaj koji se desio dan ranije, daleko od Beograda, praktično na drugoj strani planete, imao je veliki značaj za dalji tok Drugog svetskog rata. O kojem događaju se radi? Zaključi zašto je taj događaj važan za dalji tok Drugog svetskog rata.

Zadaci na lokaciji

Napravi foto-reportažu o putu porodice Frelih 8. decembra 1941. godine:
 • od njihovog stana,
 • do Specijalne policije za Jevreje,
 • do mesta na kojem je bio pontonski most pored srušenog mosta Kralja Aleksandra,
 • sve do Jevrejskog logora na Sajmištu.
Pronađi istorijske fotografije odvođenja Jevreja u logor na Sajmištu, kao i istorijske fotografije lokacija i građevina koje se nalaze na tom putu. Fotografiši te lokacije i građevine, i predstavi kako su ta mesta izgledala nekada, i kako izgledaju danas.