Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

  1. Sa kojom svrhom je osnovan logor na Starom sajmištu (Jevrejski logor Zemun)?
  2. Istraži gde su Nemci prvi put koristili gasni kamion (dušegupku) za likvidaciju zatočenika.
  3. Istraži kako su se zvali dvojica SS oficira koja su vozila dušegupku. Zašto je nemački oficir delio deci bombone pre ulaska u gasni kamion?
  4. Koje marke je bio gasni kamion – dušegupka? Gde je ranije u priči Aleksandar video autobus iste marke?

Zadaci na lokaciji

Istraži kako je izgledao Jevrejski logor na Sajmištu. Pronađi na internetu mapu logora i raspored paviljona. Neki od objekata su srušeni posle rata, neke novi su izgrađeni, a neke od originalnih građevina iz vremena logora su još uvek tu. Na lokaciji, pronađi istorijske građevine koje su postojale i koje su korštene u vreme postojanja logora. Istraži gde je bio ulaz u logor, i kojim putem je do logora stizao gasni kamion – dušegupka. Pronađi spomen-ploče i spomenike žrtvama. Napravi foto-reportažu.