Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

 1. Kada je osnovan Beogradski sajam?
 2. Zbog čega se Beogradski sajam smatra jednom od najznačajnijih modernizacijskih tekovina predratnog Beograda?
 3. Kakav je bio položaj Jevreja u Kraljevini Jugoslaviji kada je počeo Drugi svetski rat u Evropi?
 4. Kakav je položaj Jevreja u Nemačkoj u isto vreme?
 5. Istraži gde, kada i kako se odvijalo emitovanje prvog televizijskog programa na Balkanu? (Sugestija: istraži na internetu databaze istorijskih novina od 9-19. seprembra 1938)
 6. Istraži kakve su sve izložbe i koji su razni tehnički i drugi noviteti bili predstavljeni na Sajmu tokom njegovog postojanja. Odaberi nekoliko primera i napravi prezentaciju.

Zadaci na lokaciji

 1. Istraži kako je izgledao Beogradski sajam pre Drugog svetskog rata. Pronađi na internetu istorijske fotografije i mapu različitih paviljona sajma. Neki od objekata su srušeni posle rata, neke novi objekti su izgrađeni, a neki od originalnih iz tog vremena su još uvek tu. Na lokaciji, pronađi istorijske građevine koje su postojale pre rata u vreme Beogradskog sajma. Istraži gde je bio ulaz u Sajam, i kojim putem su građani Beograda dolazili da posete Sajam. Napravi foto-reportažu.

Istorijske novine

 1. “Beogradske opštinske novine“, 1. 5. 1940. str. 7 – ”Povodom ovogodišnjeg Beogradskog prolećnog sajma”
  • Istraži u kojim paviljonima su Aleksandar i njegov otac mogli razgledati automobile.
  • Objasni sa kojim poteškoćama su se organizatori Sajam suočili, pa čak razmišljali da li ga uopšte treba organizovati ove godine?
  • Istraži koliko posetilaca je bilo na prolećnom Beogradskom sajmu?
  • Navedi neke primere domaćih i inostranih firmi, kao i proizvode koje su izložili na prolećnom sajmu.
 2. “Vreme“, 10.3.1940. rubrika ”Beogradski život” – ”Predavanja”, kao i ”Politika” od istog dana
  • Istraži o čemu je gdin Demajo držao predavanje u Jevrejskoj čitaonici.
 3. Prelistaj i ostale članke u ovim novinama.
  • Šta možemo zaključiti o političkoj situaciji u svetu, u Jugoslaviji i Srbiji?
  • Šta možemo zaključiti o svakodnevnom životu?