Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

 1. Istraži na internetu šta je Hanuka. Zašto se taj dan praznuje?
 2. Koji su običaji vezani za taj praznik?
 3. Istraži kako su izgledale igračke u to vreme? Uporedi sa igračkama danas. (Sugestija: poseti Muzeju nauke i tehnike u Beogradu i pregledaj zbirku u odeljenju Muzeja igračaka.)
 4. Istraži više o prodavnici ”Tivar”. Kakvo je to bilo preduzeće i koja mu je bila osnovna delatnost?
 5. Pronađi na ilustraciji reklamu ”Šonda”. Istraži šta je to ”Šonda”? Ko je bio Mihailo Mika Šonda i kakva je bila njegova sudbina?
 6. Koje su tramvajske linije vozile kroz Beograd u to vreme? Istraži kako je razvijan gradski saobraćaj u Beogradu pre Drugog svetskog rata? Koliko tramvaja je stradalo u bombardovanju Beograda 1941. godine?
 7. Uporedi Terazije pre rata i danas. Da li i danas tramvaji prolaze Terazijama?
 8. Za Hanuku se koristi svećnjak ”hanukija” koji ima osam krakova i deveti u sredini. Ali osim hanukije koja se koristi za praznik Hanuka, Jevreji koriste još jedan specifičan svećnjak u drugim prilikama. Istraži kakav je to svećnjak, kako se zove i kada se koristi.

Istorijske novine

1.”Politika” 5.10.1940, str. 6.
 • Analiziraj Uredbu kojom se Jevrejima u Jugoslaviji ograničava da trguju sa hranom.
2.”Politika” 6.10.1940, str. 8.
 • Analiziraj Uredbu o ograničenju školovanja lica jevrejskog porekla.
3.”Vreme” 6.10.1940, str. 6. i 7.
 • Analiziraj ove dve strane novina.
4.”Vreme” 16.10.1940, str. 6.
 • Analiziraj članke ”Somborsku čaršiju drže Jevreji” i ”Bez produžetka dozvole stranim državljanima Jevrejima u Skoplju”
 • Podseti se članaka iz prošle scene: ”Vreme” 26.1.1940. – Suđenje u Petrovgradu (danas Zrenjanin) sekretaru Ljotićevog ”Zbora”, i ”Vreme” 5.2.1940. – Izveštaj godišnje skupštine jevrejske čitaonice u Beogradu. Uporedi i zaključi na koji način pojedini članci predstavljaju Jevreje u Jugoislaviji u februaru, a kako u oktobru 1940. Razmisli šta je uticalo na ovu promenu.
5. Prelistaj i ostale članke u ovim novinama.
 • Šta možemo zaključiti o političkoj situaciji u svetu, u Jugoslaviji i Srbiji?
 • Šta možemo zaključiti o svakodnevnom životu?