Objašnjenja

Hanuka

osmodnevni praznik svetlosti i slobode, slavi se 25 dana jevrejskog meseca kisleva (najčešće je to mesec decembar) kao sećanje na pobedu Makabejaca nad grčkom vojskom u 2. v.p.n.e. Nakon izvojevane pobede pristupilo se pročišćenju i osvećenju Hrama. Pronađeno ulje za veliku menoru u Hramu bilo je dovoljno za samo jedan dan, ali je ono gorelo punih osam dana i noći – tačno onoliko vremena koliko je bilo potrebno da se spremi nova količina ulja. Pobeda Makabejaca nad paganskom grčkom vojskom kao i posvećenja Drugog Hrama, označili su obnovu Judaizma i uspostavljanje političke nezavisnosti jevrejskog naroda. Stoga praznik Hanuka predstavlja i proslavu jevrejske nacionalne nezavisnosti.

Hanukija

osmokraki tj. devetokraki svećnjak koji se pali za praznik Hanuku, svakog dana po jedna svećica više. Svećica u sredini služi za paljenje ostalih svećica. Hanukija se nikada ne koristi za osvetljavanje prostorije.

nes gadol, aja šam

Običaj je da se za Hanuku deca igraju čigrom koja ima četiri strane na kojoj su ispisana hebrejska slova nun, gimel alef i šin koja pretstavljaju početak reči “nes gadol, haja šam” – “Veliko čudo se desilo tamo” (ova rečenica se koristi u dijaspori, u Izraelu glasi „nes gadol haja po“ – „veliko čudo se desilo ovde“. Deca bacaju ovu čigru koja se na jidišu zove drejdel a u modernom hebrejskom sevivon.

Juda Makabi

sin sveštenika Matatije iz Hašmonejske dinastije i njegovo četvoro braće organizovali su pokret otpora protiv grčke okupacije u 2. v.p.n.e. Primenjujući taktiku gerilskog ratovanja, Makabejci su uspeli da isteraju znatno moćniju grčku vojsku iz svoje zemlje. Postoji više tumačenja otkuda potiče Judin nadimak Makabi (aram. maqquaba, hebr. makebet – čekić) i šta on znači. Prema jednom tumačenju, ovaj nadimak je nastao zbog strategije koju je Juda Makabi koristio kada se poput malja njegova vojska zaletala i tokom kratkih sukoba nanosila velike gubitke protivnicima. Prema drugim tumačenjima, ovaj nadimak je akronim jednog stiha iz Tore, koji je Juda stalno izgovarao dok je bodrio svoje vojnike na bojnom polju ali i akronim punog imena njegovog oca Matatije (Mattatyahu Kohen Ben Yochanan).

Hram – Jerusalimski hram

(hebr. בֵּית־הַמִּקְדָּשׁ‎, Bet HaMikdash) je serija građevina koje su se nalazile na Brdu hrama u Jerusalimu. Prema Bibliji, Prvi hram je izgradio kralj Solomon 957 g.p.n.e. a uništili ga 586 g.p.n.e. Vavilonci. Hram je obnovljen 538 g.p.n.e. Poslednja velika obnova se vezuje za Heroda Velikog koji je hram obnavljao tokom 1. v.p.n.e. Taj Drugi hram su uništili Rimljani 70 g.n.e. Do uništenja, hram je predstavljao centralnu tačku jevrejske religioznosti. Od arhitektonske strukture hrama danas je ostao samo zapadni zid platforme koji je poznat kao Zid plača. Na platou na kome se nekada nalazio hram danas se nalaze džamije Al Akasa i Kupola na steni.