Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

 1. Kada je počeo Drugi svetski rat na prostoru Jugoslavije?
 2. Istraži na internetu koji su bili uzroci napada Sila Osovine na Jugoslaviju.
 3. Zašto je šifrovani naziv za bombardovanje Beograda bio „Operacija odmazda“?
 4. U koliko sati je počelo bombardovanje Beograda? Razmisli zašto su Nemci izvršili bombardovanje baš tada.
 5. Istraži ko je Brik Bradford?

Istorijske novine

1. ”Politikin zabavnik”
 • Pronađi u arhivu na internetu ”Politikin zabavnik” koji Aleksandar čita sa Selmom. Kojeg datuma je izašao taj broj ”Politikinog zabavnika”? Koji se sve stripovi pojavljuju u tom broju? Istraži kada je izašao prvi broj Politikinog zabavnika?
2. “Politika“ 3.4.1941. i 5.4.1941.
 • Pronađi članke ”Lažne vesti o lošem položaju Nemaca u Srbiji” i ”Inostrani listovi govore da je položaj Nemaca loš” Zaključi zbog čega neki strani listovi objavljuju takve članke o Jugoslaviji?
 • Pronađi članke ”Uredba o vojnoj disciplini”, ”Više nego ikad, danas smo ujedinjeni” i ”Veliki vojni ukaz – unapređen veliki broj aktivnih i rezervnih vojnika” Zaključi do koje mere se ratna opasnost ozbiljno približila Jugoslaviji.
 • Pronađi članak ”Francuska vlada i dalje uklanja Jevreje iz državne službe”.
3. Prelistaj i ostale članke u ovim novinama.
 • Šta možemo zaključiti o političkoj situaciji u svetu, u Jugoslaviji i Srbiji?
 • Šta možemo zaključiti o svakodnevnom životu?