Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

 1. Istraži na internetu koliko je žrtava bilo u bombradovanju Beograda 1941. Šta se dogodilo sa zgradom Narodne biblioteke, i sa knjigama i istorijskim dokumentima neprocenjive kulturne vrednosti koji su u njoj čuvani? Šta se dogodilo sa Zoološkim vrtom?
 2. Ko su folksdojčeri?
 3. Zašto su okupatori tražili da se Jevreji registruju? Zašto su morali da nose žute trake? Šta one simbolišu?
 4. Navedi koje su sve zabrane donete za Jevreje na osnovu naredbi okupatorskih vlasti.
 5. Istraži na internetu šta znači natpis „V“ na tramvaju? Razmisli zašto su okupatori okačili zastave sa tim znakom po ulicama i zgradama i po tramvajima u Beograda?
 6. Koji je bio cilj represivnih mera (pretnje, hapšenja, vešanja, javne egzekucije) okupatora nad civilnim stanovništvom?
 7. Kakve akcije protiv okupatora i njegovih pomagača organizuje pokret otpora u Beogradu u toku leta 1941. godine? Koji su ciljevi tih akcija? Nabroj nekoliko konkretnih primera akcija pokreta otpora.
 8. Analiziraj i uporedi scenu 4 i scenu 6. Kako izgledaju Terazije pre i posle okupacije? Kakvi su plakati nalepljeni na stubovima?

Zadaci na lokaciji

Pronađi na internetu, i među drugim izvorima, istorijske fotografije posledica bombardovanja Beograda. Napravi uporednu foto-reportažu o najznačajnijim lokacijama i građevinama koje su stradale u Bombardovanju, koristeći stare fotografije, i praveći nove na istim mestima.

Istorijske novine

1. ”Opštinske novine”, 26. 4. 1941.
 • Navedi koje su antijevrejske mere su objavljene u ovom broju.
 • Analiziraj male oglase na str. 4. i zaključi otkud toliko oglasa takve vrste.
2. “Opštinske novine“, 30.4.1941.
 • Navedi koje su antijevrejske mere su objavljene u ovom broju.
 • Analiziraj ”Saopštenje o pravnim propisima koje izdaju nemački zapovednici”.
3. ”Opštinske novine” 9.5.1941.
 • Navedi koje su antijevrejske mere su objavljene u ovom broju.
4. “Opštinske novine“, 11.5.1941, broj 29.
 • Analiziraj uvodni članak ”Rajh služi samo miru…” i nekoliko članaka na str. 1. i 2. Razmisli da li ti članci objektivno prenose stvarno stanje stvari? Istraži šta je i po čemu se odlikuje propaganda? Istraži ko je bio najpoznatiji tvorac propagande u nacističkoj Nemačkoj.
 • Pogledaj oglas pod ”Razno” na str. 4. na nemačkom i srpskom jeziku. Uoči diskriminatorske elemente u oglasu. Koji elementi nacističke ideologije prožimaju ovaj oglas?
5. “Opštinske novine“, 27.5.1941, broj 35.
 • Navedi koje su antijevrejske mere su objavljene u ovom broju.
 • Analiziraj kakav se program pušta na radiju za vreme okupacije.
 • Pročitaj upozorenje Krajskomandature građanima Beograda u vezi ophođenja prema nemačkim vojnicima. Zaključi kakva atmosfera vlada u Beogradu i kakav je odnos između okupatora i stanovništva grada?
 • Istraži ko je Dragomir Dragi Jovanović koji je potpisnik nekoliko naredbi objavljenih u ovom broju.
6. ”Opštinske novine” 2.6.1941, broj 51 str. 3.
 • Pročitaj izveštaj o filmu ”Večiti Juda”. Zaključi s kojim ciljem je Filmski odsek Namačkog ministarstva za propagandu izradilo ovaj film? Zbog čega se Jevreji prikazuju i opisuju kao da ”nisu ljudska bića već paraziti”? Razmisli zašto se baš u ovom trenutku takav film prikazuje u Srbiji?
7. ”Opštinske novine” 7.6.1941, br 56.
 • Pronađi naredbu da se svi Jevreji moraju prijaviti policiji na Tašmajdanu. Zaključi s kojim ciljem su pravljeni spiskovi Jevreja?
 • Pronađi naredbu građanstvu da prijave radio aparate. Razmisli zašto okupator zahteva da se svi radio aparati prijave?
8. Prelistaj i ostale članke u ovim novinama.
 • Šta možemo zaključiti o političkoj situaciji u svetu, u Jugoslaviji i Srbiji?
 • Šta možemo zaključiti o svakodnevnom životu?