Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

  1. Zbog čega su Jevreji morali da se javljaju svako jutro na zborno mesto na Tašmajdanu?
  2. Objasni šta je značila naredba „100 za jednog“.
  3. Zašto ih transportuju prema Autokomandi? Šta se tamo nalazilo za vreme Drugog svetskog rata?
  4. Kada je skočio sa kamiona, razmisli gde je Pavle mogao da pobegne? Razmisli gde je sve bio dok nije stigao do partizana? Da li je neko morao u tome da mu pomogne?
  5. Istraži šta je priznanje ”Pravednik među narodima”? Navedi nekoliko primera ”Pravednika” u Srbiji.
  6. Analiziraj koji isti lik se pojavljuje na ilustracijama 2, 4, 6 i 7, osim Aleksandrovog oca? Analiziraj kakva je njegova uloga pre, i za vreme okupacije?

Zadaci na lokaciji

Napravi foto-reportažu o sceni 7:
  • gde su se Jevreji ujutro prijavili,
  • gde su u toku dana bili na prinudnom radu, i
  • gde je otprilike Pavle iskočio sa kamiona i pobegao. Mi ne možemo znati tačno kojim putem je Pavle pobegao, jer o tome nemamo nikakve podatke. Napravi analizu na lokaciji, i sačini foto priču o tome kojim putem je Pavle možda bežao sa tog mesta, i gde mu je tu negde u okolini bilo najzgodnije da se sakrije dok Nemci nisu odustali od potere i odvezli se dalje sa ostatkom zarobljenika putem Topovskih šupa.