Objašnjenja

Šabat

subota, sedmi dan, dan odmora, najveći praznik u Judaizmu tokom koga prestaje fizički rad i kretivni rad i poslovna aktivnost. Počinje pre zalaska sunca u petak i traje do nakon zalaska sunca u subotu. Prema prvoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove i Postanak, Gospod je svet stvori za šest dana i zatim se sedmi dan odmarao. Za Jevreje koji žive strogo po propisima Judaizma ovog dana je bilo kakav rad najstrože zabranjen: paljenje vatre (u moderno vreme čak paljenje sijalica, pozivanje lifta, gledanje televizije, fotografisanje, čak i prolaženje kraj vrata koja se sama otvaraju), nošenje, plaćanje i pisanje (čitanje je dozvoljeno). Čak je i hodanje ograničeno. Propisi u vezi sa Šabatom su naročito strogi i jako kompleksni i potrebno je par godina učenja kako bi se pravilno savladali. Propisi za Šabat se mogu prekršiti kako bi se spasio život ili pomoglo nekom u nevolji.

”Namerno nas drže na Šabat!”

Šabat je najveći praznik tokom koga je najstrože zabranjen rad. Prisiljavajući Jevreje da rade za Šabat Nemci su želeli da ih posebno ponize i povrede.