Objašnjenja

Roš-hašana, jevrejska Nova godina.

Proslavlja se prvog i drugog dana sedmog jevrejskog meseca tišrija. Tokom ovog praznika običaj je da se jede hrana koja ima određenu simboliku kao što su jabuke i med – kako bi godina bila slatka. Takođe se jede i glava jagnjeta ili ribe kako bi u narednoj godini „bili prvi, a ne poslednji.“

Davidova zvezda

heksagram, u moderno doba uobičajen simbol jevrejskog identiteta i judaizma koji se nalazi i na izraelskoj zastavi. Interesantno je da se ovaj simbol pojavljuje kao isključivo jevrejski tek od 19. veka. Pre tog doba, često se može pronaći kao dekorativni elemenat u crkvama.

Šana tova

novogodišnja čestitka ”Dobra godina!”