Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

  1. Kakva je bila prevashodno namena koncentracionog logora Topovske šupe?
  2. Koji su osnovni motivi rukovodili Nemace da streljaju Jevreje u okupiranoj Srbiji?
  3. Ko su sve bili zatvorenici u logoru Topovske šupe?
  4. Analiziraj koji isti lik se pojavljuje na ilustracijama 2, 4 i 6, i po čemu možemo da zaključimo da je i on zatvoren u logoru Topovske šupe? Zaključi zašto je zatvoren.
  5. Istraži šta se danas nalazi na mestu logora Topovske šupe?
  6. Dan ranije, 29. septembra 1941. godine, u jednoj drugoj zemlji desio se jedan od najstrašnijih zločina nad Jevrejima u toku Drugog svetskog rata. Istraži o kojem zločinu se radi. Navedi gde su sve izvršena masovna ubistva Jevreja u Istočnoj Evropi od početka operacije ”Barbarosa” – napada na Sovjetski savez, do kraja oktobra 1941.
  7. Po jevrejskom verovanju, Jom Kipur je dan kada čovek može da moli da mu se oproste zaveti koje ne može ispuniti. O kojem zavetu govori Rihard? Zašto misli da taj zavet neće moći ispuniti? Razmisli zbog čega Rihard kaže da više ”nema vremena” da Aleksandar bude dete?
  8. Istraži zašto se Jom Kipur smatra za jedan od najvećih jevrejskih praznika.
  9. Ko je bio Jona prema biblijskom predanju?

Zadaci na lokaciji

Napravi foto-reportažu o mestu na kojem je bio logor Topovske šupe. Istraži koje građevine, koje su nekada služile kao logor, su još uvek tamo? Kako danas izgledaju? Pronađi spomen ploču posvećenu žrtvama logora.