Objašnjenja

Ner hahajim (za život), ner hanešama, (za dušu)

Uoči Jom Kipura se pale sveće za život i za zdravlje i za sećanje na duše preminulih roditelja. Obe sveće moraju da budu toliko velike da gore ceo praznik.

Erev Jom Kipur

svaki jevrejski praznik počinje veče uoči dana tokom koga se proslavlja. Erev znači veče. Dakle, erev Jom Kipur je veče uoči praznika Jom Kipur.

Jom Kipur

posle Šabata, najvažniji praznik u Judaizmu. To je dan pokajanja tokom koga se, uz najstroži post bez hrane i vode, ljudi kaju za sve što su u prethodnoj godini loše uradili i mole Gospoda da ih upiše u „knjigu života.“ To je i dan pomirenja i praštanja. Praznuje se desetog dana sedmog meseca tišrija. Jom Kipur je kraj desetodnevnog ciklusa pokajanja koji počinje na Roš hašana.

Niniva, grad greha i bezboštva, Jona i riba

Niniva, stari asirski grad u Gornjoj Mesopotamiji je u 7 v.p.n.e. bio najveći grad na svetu. Prema biblijskoj knjizi o Joni, Gospod je namerio da uništi grad Ninivu zbog njegovog greha. Stoga šalje proroka Jonu da to obzani građaninam Ninive ali Jona pokušava to da izbegne bežeći preko mora. Na moru brod doživi veliku oluju i mornari bace Jonu u more želeći da izbegnu Božiji gnev. U moru Jonu progut velika riba (kit). Jona provodi tri dana u utrobi velike ribe, kaje se i biva spašen. Odlazi u Ninivu koja biva pošteđena Božijeg gneva zbog toga što su se njeni građani pokajali.

”…oprosti mi Bože taj zavet…”

na Jom Kipur se opraštaju zaveti koje je čovek dao prethodne godine, bilo da su stvarni ili simbolički.

lo alehem

(greh) ne na vašu dušu (već na moju), odnosno ”ja preuzimam greh umesto vas”.

Baruh šem kevod malhuto leolam

Neka je blagosloveno njegovo sveto ime i njegovo carstvo do veka

Kol nidre

svi zaveti. Početne reči pevane molitve kojom počinje praznik Jom Kipur. U njoj se Gospod moli da oprosti zavete date u prethodnoj godini.