Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

Opšta pitanja za analizu ilustracije

  1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
  2. Opiši okruženje. (mesto)
  3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
  4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

  1. Istraži šta za privredni razvoj i modernizaciju predratnog Beograda predstavlja ovo mesto?
  2. Na osnovu onoga što ste naučili na časovima istorije priseti se koji su se bitni događaji odigrali u Jugoslaviji i svetu u ovo vreme.