Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

Opšta pitanja za analizu ilustracije

  1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
  2. Opiši okruženje. (mesto)
  3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
  4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

  1. Na koji način danas znamo o zločinima počinjenim za vreme Drugog svetskog rata i ljudima koji su u njima stradali?
  2. Na koji način se danas sećamo žrtava Drugog svetskog rata?