Istraživački zadaci

Zadaci za istraživanje

Opšta pitanja za analizu ilustracije

  1. Koga sve opažaš na ilustraciji? Opiši ih. (likovi)
  2. Opiši okruženje. (mesto)
  3. Šta se dešava? (radnja/događaj)
  4. U koje vreme? (istorijski kontekst)

Istraživački zadaci za razumevanje ilustracije

  1. Šta je Šabat? Istraži običaje karakteristične za Šabat. Uporedi sa običajima nekog drugog verskog praznika, na primer slave kod Srba.
  2. Istraži ko je bila Jelena Demajo.